fbpx

Omannäköinen yrittäjyys – yrittäjävalmennus, joka vahvistaa sisäistä coachiasi

Oman yrittäjyyden matkallani merkittävää on ollut tuki, jota olen muilta saanut. Ilman sitä en olisi tässä. Nyt haluan kutsua sinut mukaan yrittäjävalmennukseen, jossa autan ja tuen sinua, kun rakennat omannäköistäsi yrittäjyyttä.

Jo reilut kahdeksan vuotta olen toiminut päätoimisena yrittäjänä joogan, työnohjauksen ja organisaatioiden kehittämisen parissa. Näiden vuosien aikana olen omissa nahoissani tuntenut yksinyrittäjänä olemisen monia puolia ja eri vaiheita, ihanuutta ja kamaluutta, huumaavaa vapautta, kalvavaa epätietoisuutta sekä onnistumisen riemua.

Yrittäjä - tarvitset sparrausta ja kannustusta

Vapaus on yrittäjyydessä parasta – ja vaikeinta. Aina uudelleen on löydettävä usko itseensä ja rohkeus omiin askeliin. On muistettava juhlistaa omia saavutuksiaan ja jaksettava kannatella itseään epävarmuuden hetkinä.

Onneksi yrittäjänkään ei tarvitse jaksaa yksin.

Olen saanut kokea sekä ulkopuolisen sparrauksen että vertaistuen voiman. Kiitän itseäni siitä, että vaikeissa ja epäselvissä kohdissa olen osannut hakea apua – olipa kyse sitten yritysidean kirkastamisesta, markkinoinnista ja näkyväksi tulemisen pelosta tai asiakastyöhön liittyvistä kysymyksistä.

Matkallani olen kohdannut monta tärkeää opasta, jotka ovat osanneet asettua kuuntelemaan, kysyneet hyviä kysymyksiä, nähneet potentiaalin ja rohkaisseet eteenpäin. He ovat olleet kannustusjoukkoni ja apuni yrittäjyydessä. Yksin en olisi selviytynyt enkä varsinkaan nauttinut reissusta näin paljon!

Sisäinen coach tukee merkitykselliseen yrittäjyyteen

Tärkein tukeni on ollut oma, päivittäinen kehollinen harjoitus, jooga ja meditaatio eri muodoissaan, joka on auttanut aina uudestaan kytkeytymään siihen, minkä koen merkitykselliseksi, lisäämään itsetuntemusta sekä löytämään tapoja navigoida vaihtelevissa tilanteissa.

Kehossa olemisen taidon vahvistuminen on kuin saisi tuekseen oman sisäisen coachin – jonkun, joka katsoo kokonaisuutta, havaitsee, mitä on meneillään, pysyy rauhallisena ja auttaa tunnistamaan, mikä juuri tässä tilanteessa olisi viisainta. 

Parhaat vastaukset nousevat sisältämme, kun emme anna ulkoisten mallien ja neuvojen liiaksi sekoittaa päätämme.

Yritystoimintaan on toki hyvä hakea myös oppia muilta, mutta lopulta ainoa kestävä tie yksinyrittäjyydessä on löytää itselle sopivat, omannäköiset ratkaisut. Muu kuluttaa turhaa energiaa, johtaa ilottomaan puurtamiseen ja voi pahimmillaan ajaa uupumukseen.

Sen vuoksi haluan nyt luoda tilan, jossa voit yhdessä toisten yrittäjien kanssa pysähtyä ja hengähtää, löytää yhteyden omaan sisäiseen viisauteesi ja rohkaistua ottamaan askelia kohti juuri sinulle toimivaa yrittäjän elämää.

Uusi yrittäjävalmennus - omannäköinen yrittäjyys

Tänä keväänä 2023 kutsun 4-6 jooga-, hyvinvointi- tai valmennusalan yrittäjää (tai sellaiseksi aikovaa) osallistumaan uuteen valmennusryhmään, joka kokoontuu 4 x 3 tunnin tapaamisiin Lapinlahden Lähteellä Helsingissä.

Ryhmä sopii sekä kokeneille että aloitteleville yrittäjille, jotka kaipaavat tukea, rohkaisua ja sparrausta omannäköisen yritystoiminnan kehittämiseen tai käynnistämiseen sekä omasta jaksamisesta huolehtimiseen.

Ryhmän tarkoitus on auttaa sinua

  • kirkastamaan omaa missiota ja tapaa toimia yrittäjänä omasta ytimestäsi käsin
  • tunnistamaan vahvuuksiasi ja vahvistamaan luottamusta omaan tekemiseen
  • rohkaistumaan tekemään itseäsi ja työtäsi näkyväksi muille*
  • löytämään ratkaisuvaihtoehtoja sinulle ajankohtaisiin kysymyksiin ja haasteisiin
  • konkretisoimaan itsellesi sopivan kokoisia käytännön askelia ja kannustamaan niiden ottamiseen

*) Valmennus sisältää 1 x 3 tunnin johdatuksen sisältä päin syntyvän, omannäköisen henkilöbrändin luomiseen. Tässä osuudessa valmentajana toimii brändimuotoilija Elsa Hietanen.

Lähestymistapa valmennuksessa on yhdistelmä kehollisia harjoituksia ja lempeää läsnäoloa sekä ratkaisukeskeisyyttä, joka vie kohti toivottua tulevaisuutta ja konkreettisia askelia. Valmennuksessa käsiteltävät teemat määräytyvät osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Yrittäjävalmennuksen pilottiryhmän osallistujien kokemuksia

Oli upeaa pohtia omaa yrittäjyyttä, asioita, joissa koen, että olen vahva ja niitä, joissa en. Kokemukseni oli, että puhun ihmisten kanssa, jotka ymmärtävät, mistä puhun! Ryhmän kanssa tämä prosessi oli minusta todella vahva. Sain tuntuman siihen, mihin suuntaan jatkossa haluan - ihan tärkein anti! Tykkäsin kovasti kehollisista harjoituksista, jotka antoivat kokemuksen siitä, että olen valmis edessä oleviin asioihin.

Valmennus antoi ideoita, uusia näkökulmia ja oivalluksia, joita lähden nyt viemään käytäntöön. Pidin valmennuksen monipuolisesta otteesta, teimme erilaisia harjoituksia ja keskustelimme paljon, mikä oli todella antoisaa. Tärkein anti oli vertaistuki ja ryhmän ihana henki, jossa koin olevan hyvin tilaa eri vaiheissa yrittäjyyspolkuaan oleville osallistujille.

Tärkeintä oli yhteinen tila ja aika sekä laadukas ohjaus. Koen, että turvallisessa ympäristössä, ja Miian lempeän selkeässä ohjauksessa, kuunnellen, miettien ja jutellen sain konkreettisia oivalluksia yritystoiminaani. Varmuus itseen kehittyi, kun valmennuksen aikana oli mahdollisuus kehittää toimintaa nimenomaan omista lähtökohdista ja omista arvoista käsin. Tämä loi selkeyttä tulevan suunnitteluun.

Käsitys siitä, mitä yrittäjyys voi olla jollain tapaa laajeni ja pehmeni. Sain rauhaa ja levollisuutta jatkaa yrittäjyyttä omalla tavallani ja tahdissani. Keholliset harjoitukset vahvistivat luottamusta siihen, että tärkein tuki omalle yrittäjyydelle on itsessä ja eletyssä jo olemassa. Ydinviestin käsite oli tärkeä.

Ilmoittaudu mukaan seuraavaan yrittäjävalmennukseen

Seuraava yrittäjävalmennus käynnistyy 10.2.2023. Lue tapahtumakalenterista lisää ja ilmoittaudu mukaan: miia@miiatoikka.fi tai puh. 041 529 6193

Ryhmään mahtuu max. 6 henkilöä, joten ota pian yhteyttä, jos haluat mukaan!