fbpx

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Miia Toikka (toiminimi, Y-tunnus: 2523880-8)

Yhteystiedot:
Nuppukuja 5 A 5
00790 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Miia Toikka
Nuppukuja 5 A 5
00790 Helsinki
041 5296193 miia.toikka@gmail.com

 

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä on tietoja asiakkaistani sekä palveluistani kiinnostuneista henkilöistä.

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella.
 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella (henkilöltä on erikseen kysytty lupa markkinointiin).

 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluista kertominen

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot:

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot:

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

 

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen miia.toikka@gmail.com.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai henkilön pyytäessä tietoa palveluistani.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin yrityksen ulkopuolelle.

Olen varmistanut, että kaikki käyttämäni palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytänsäännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Google (ilmoittautumiset)
 • Zervant (laskutus)
 • Mailchimp (uutiskirje)

 

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

Markkinointilistalta rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässäni markkinointisähköpostissa olevan linkin kautta.

 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoja käsittelee rekisterinpitäjä. Voin myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaan sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle (Google, Mailchimp). Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

En käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.