fbpx

Yhteyden valmennusta tiimeille ja työyhteisöille

Kestävyysmurroksen edistäminen alkaa aina yksittäisistä ihmisistä, sinusta ja minusta, sekä tiimeistä, kuten teidän työyhteisöstänne. Haluan tukea tiimejä ja työyhteisöjä, jotka työskentelevät kestävyysmurroksen edelläkävijöinä, rakentamaan hyvinvoivaa keskinäistä yhteyttä sekä tekemään vaikuttavaa muutostyötä.

Tarjoan osallistavia ja toiminnallisia valmennuskokonaisuuksia. Kysyttyjä teemoja ovat esimerkiksi sisäiset voimavarat yhteiskunnallisessa muutostyössä (Inner Development Goals), kehotietoisuus ja vireystilan säätely, vuorovaikutus ja psykologinen turvallisuus sekä onnistumisten analyysi.

Valmennuksissani luon turvallisen tilan osallistujien omille oivalluksille ja yhteiselle dialogille. Työkaluina käytän kehollisia harjoitteita, ratkaisukeskeisiä menetelmiä ja fasilitointia. Ohjatut menetelmät voitte ottaa käyttöön omassa työssänne valmennuksen jälkeenkin.

VALMENNUKSEN TOTEUTUSMUODOT

Valmennuspaketit ovat räätälöitävissä ryhmänne tarpeisiin parhaiten sopivaksi.

Lyhyt valmennus

2-3 tunnin valmennuskerta

Johdatus sovittuun aiheeseen ja maistiaisia konkreettisista harjoituksista. Sisältää laajan valmennusmateriaalin. Onnistuu tarvittaessa myös etänä.

Kokonainen valmennuspäivä

6-7 tunnin valmennuskerta

Perusteellisempi syventyminen valittuihin teemoihin keskustellen sekä paljon käytännön harjoituksia. Kokonaisvaltainen elämys, joka antaa henkilökohtaisen kokemuksen yhteyden rakentamisesta itseen ja muihin.

Valmennustyöpajojen sarja

esim. 3-5 x 2-3 tunnin valmennuskertaa

Syventyminen yhteen teemaan kerrallaan sekä teoriatiedon että harjoitusten avulla. Pitempi prosessi tukee oman työn johtamista ja työhyvinvointia sekä kokemusten jakamista ryhmän kesken.

Haluatko tilata ryhmällesi valmennuksen?

Valennusten toteutusmuodot

Valmennuspaketit ovat räätälöitävissä ryhmäsi tarpeisiin parhaiten sopivaksi.

Lyhyt valmennus

2-3 tunnin valmennuskerta

Johdatus sovittuun aiheeseen ja maistiaisia konkreettisista harjoituksista. Sisältää laajan valmennusmateriaalin. Onnistuu tarvittaessa myös etänä.

Kokonainen valmennuspäivä

6-7 tunnin valmennuskerta

Perusteellisempi syventyminen valittuihin teemoihin keskustellen sekä paljon käytännön harjoituksia. Kokonaisvaltainen elämys, joka antaa henkilökohtaisen kokemuksen yhteyden rakentamisesta itseen ja muihin.

Valmennustyöpajojen sarja

esim. 3-5 x 2-3 tunnin valmennuskertaa

Syventyminen yhteen teemaan kerrallaan sekä teoriatiedon että harjoitusten avulla. Pitempi prosessi tukee oman työn johtamista ja työhyvinvointia sekä kokemusten jakamista ryhmän kesken.

Asioita, joista saan kiitosta asikkailtani

Kestävyysmurroksen yhteydenrakentajana tarjoan valmennuspalvelut tiiminne prosessien ja vuorovaikutuksen kehittämiseen.

Valmennuksen teemat

Yhdistän valmennuksessa tietopohjan, keskustelun sekä kokemukselliset harjoitukset. Valmennukseni ovat erityisen kysyttyjä työyhteisön kehittämisprosessien tueksi ja tiimien virkistyspäiviin.

Valmennuksen aiheita ovat esimerkiksi:

 • sisäiset voimavarat yhteiskunnallisessa muutostyössä & Inner Development Goals 
 • maailmanparantajien hyvinvointi ja jaksaminen (sekä työntekijät että vapaaehtoiset)
 • kehotietoisuus, vireystila & työhyvinvointi
 • vuorovaikutuksen kehittäminen & psykologinen turvallisuus
 • läsnäoleva johtaminen 
 • onnistumisen analyysi

Lue blogitekstistä lisää ajatuksiani siitä, miten yksilön sisäinen kasvu ja yhteiskunnallinen muutos liittyvät toisiinsa.

Kehotietoisuuden koulutus

Valmennan työnohjaajia ja muita ihmistyötä tekeviä ammattilaisia kehotietoisuuden hyödyntämisestä asiakastyössä.

Kehotietoisuus:

 • auttaa vireystilan säätelyssä
 • tukee palautumista ja stressinhallintaa
 • vahvistaa itsensä johtamisen taitoa
 • rakentaa yhteyttä tunteisiin ja intuitioon.

Kehoa kuuntelemalla saamme käyttöömme informaatiota useammasta eri kanavasta kuin luottamalla pelkkiin ajatuksiin. Tämä on iso etu ja voimavara kohtaamistyössä, jossa ollaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa, samoin kuin johtamisessa ja itsensä kanssa toimimisessa.

Lue lisää, millaista koulutusta tarjoan työnohjaajile ja muille kohtaamistyön ammattilaisille.

Fasilitoinnin aiheet

Fasilitoinnissa yhteisen työskentelyn sisältö syntyy tiiminne tarpeesta. Fasilitointi on kysytty menetelmä, kun edessänne on uusi hanke tai kehitysprosessi.

Fasilitaattorina tulen yhteisöönne neutraalina dialogin mahdollistajana. Kannattelen työskentelyänne ja luon kanssanne osallistavan tilan, jossa erilaiset näkökulmat kuullaan. Erityisalaani ovat keholliset menetelmät, jotka tukevat yhteyden sekä turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin rakentamista.

Esimerkkejä prosesseista, joita fasilitoin:

 • strategiaprosessit
 • vaikuttavuuden kehittäminen ja arviointi
 • verkostotoiminnan kehittäminen.

Palvelujani on mahdollista yhdistellä tarpeisiinne sopivaksi. Fasilitoinnin rinnalle sopii esimerkiksi tiimin tai yksilöiden työnohjaus.

Millainen valmentaja olen?

Valttikorttini valmentajana ja fasilitaattorina on monipuolisuus. Ohjauksessa otan huomioon kolme eri tasoa, jotka vaikuttavat työhömme ja toisaalta, joihin työmme vaikuttavuus kohdistuu:

 • kehollinen taso, joka tarkoittaa muun muassa vireystilan säätelyä ja tunnetaitoja
 • yhteisön taso, jossa tarkastelun kohteena on vuorovaikutus ihmisyhteisössä, sisältäen psykologisen turvallisuuden
 • yhteiskunnallisten ilmiöiden taso, johon kuuluvat niin rakenteet, joissa toimimme, kuten myös toivottu systeeminen muutos, johon pyrimme vaikuttamaan.

 

Valmentajana ja fasilitaattorina pystyn liikkumaan joustavasti eri tasojen välillä ja hyödyntämään osaamistani jokaisesta näistä teidän tiiminne tarpeet huomioiden. Pystyn esimerkiksi tuomaan kehollisia harjoituksia osaksi strategiatyötä tai alustamaan keskustelua vireystilan säätelystä ja psykologisesta turvallisuudesta työyhteisön kehittämispäivässä.

Valmentaja Miia Toikka

Valttikorttini valmentajana ja fasilitaattorina on monipuolisuus. Ohjauksessa otan huomioon kolme eri tasoa, jotka vaikuttavat työhömme ja toisaalta, joihin työmme vaikuttavuus kohdistuu:

 • kehollinen taso, joka tarkoittaa muun muassa vireystilan säätelyä ja tunnetaitoja
 • yhteisön taso, jossa tarkastelun kohteena on vuorovaikutus ihmisyhteisössä, sisältäen psykologisen turvallisuuden
 • yhteiskunnallisten ilmiöiden taso, johon kuuluvat niin rakenteet, joissa toimimme, kuten myös toivottu systeeminen muutos, johon pyrimme vaikuttamaan.

 

Valmentajana ja fasilitaattorina pystyn liikkumaan joustavasti eri tasojen välillä ja hyödyntämään osaamistani jokaisesta näistä teidän tiiminne tarpeet huomioiden. Pystyn esimerkiksi tuomaan kehollisia harjoituksia osaksi strategiatyötä tai alustamaan keskustelua vireystilan säätelystä ja psykologisesta turvallisuudesta työyhteisön kehittämispäivässä.

Kysy tarjous ryhmällesi!

Kun haluatte vahvistaa yhteyden rakentamisen taitojanne, tulen mielelläni valmentamaan työyhteisöänne tai muuta ryhmää. Ota yhteys ja suunnitellaan juuri teille sopiva toteutustapa!

Lisätiedot ja kysymykset: miia@miiatoikka.fi

Yhteystiedot

miia@miiatoikka.fi
041 529 6193
Y-tunnus: 2523880-8
Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

2021 © Miia Toikka

Seuraa somessa

Ota yhteyttä