fbpx

Muutosvoima on hyvässä yhteistyössä – yhteydessä itseen ja toisiin.

Yhteiskunnallinen muutos ei voi tapahtua ilman, että joku jossakin toimii toisin kuin ennen.

Muutos alkaa aina yksilöstä. Yhteys itseen ja toisiin on maailmaa muuttavan yhteistyön perusta.

Tuen sinua, kun rakennat yhteyttä ja vahvistat yhteistyötä organisaatiossasi.

Palvelut yhteyden rakentamiseen

Työnohjaus

→ yksilötyönohjaus

→ työnohjaus ja coachaus tiimeille

Työnohjaus rakentaa yhteyttä ja hyvää yhteistyötä. Se tukee muutosprosesseja, työssä kehittymistä, yhteistyön sujumista ja työssä jaksamista. Työnohjauksessa pääset tarkastelemaan työhösi liittyviä kysymyksiä, kirkastat tavoitteitasi sekä löydät uusia näkökulmia ja toimintatapoja haastaviin tilanteisiin. Hyödynnän työnohjauksessa yksinkertaisia kehollisia harjoituksia yhdistettynä ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan.

Valmennus

→ tiimien ja työyhteisöjen valmennus

→ virkistys- ja kehittämispäivien työpajat

Tarjoan tiimeille ja työyhteisöille osallistavia ja toiminnallisia valmennuspaketteja erilaisista aiheista. Kysyttyjä teemoja ovat esimerkiksi sisäiset voimavarat yhteiskunnallisessa muutostyössä, kehotietoisuus ja vireystilan säätely, vuorovaikutus ja psykologinen turvallisuus sekä onnistumisten analyysi. Valmennuksissani luon turvallisen tilan osallistujien omille oivalluksille ja yhteiselle dialogille. Työkaluina käytän kehollisia harjoitteita, ratkaisukeskeisiä menetelmiä ja fasilitointia.

Fasilitointi

→ yhteiskehittäminen

→ dialogi

Fasilitointia tarvitaan, kun tiimin edessä on hanke tai kehitysprosessi. Fasilitaattorina tulen yhteisöönne neutraalina dialogin mahdollistajana. Kannattelen työskentelyänne ja luon kanssanne osallistavan tilan, jossa erilaiset näkökulmat kuullaan. Olen fasilitoinut mm. strategiaprosesseja, vaikuttavuuden arviointiprosesseja sekä verkostotoiminnan kehittämistä. Erityisalaani ovat keholliset menetelmät, jotka tukevat yhteyden sekä turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin rakentamista.

Retriitit & Jooga

→ hiljaiset joogaretriitit

→ joogan viikkotunnit Viikissä

Yhteyden rakentaminen itseen on kehotietoisuuden vahvistamista. Ohjauksessani löydät oman tapasi harjoittaa joogaa, sisältä päin ohjautuen. Tärkeää ei ole tiettyyn asentoon taipuminen, vaan on oman kehon kuunteleminen. Yhdistelen ohjauksessani joogan asanoita ja niiden muunnelmia yksinkertaisiin kehotietoisuus-, hengitys- ja meditaatioharjoituksiin. Retriiteilläni pääset hiljaisuuden tukemana vahvistamaan yhteyttä siihen, mikä on sinulle merkityksellistä.

Yhteys itseen ja muihin ihmisiin määrittää, millaista tulevaisuutta rakennamme.

Yhteiskunnallinen muutos alkaa yksilöstä. Olemme aina itse osa sitä systeemiä, mitä pyrimme muuttamaan. Siksi tarvitsemme yhteyttä itseemme – tietoisuutta omasta sisäisestä tilastamme, kun työskentelemme ulkoisen muutoksen eteen.

On tärkeää pysähtyä tunnistamaan, missä olen nyt, miksi päämäärä on minulle merkityksellinen ja miten voin parhaalla mahdollisella tavalla edistää toivomaani muutosta omien voimavarojen puitteissa.

Kukaan ei muuta maailmaa yksin – tarvitsemme toisiamme. Hyvä yhteistyö edellyttää yhteyden rakentamista työtovereihin, kumppaneihin, sidosryhmiin ja asiakkaisiin. Siihen tarvitsemme riittävää turvaa ja luottamusta. Turvan kokemuksesta käsin pystymme kuulemaan toisiamme, avautumaan uusille näkökulmille ja löytämään luovia ratkaisuja haasteisiin.

Toimin yhteydenrakentajana kestävyysmurroksessa, jotta yksilö voisi olla yhteydessä itseensä ja omaan muutosvoimaansa – voimavaroistaan huolehtien. Autan yhteisöjä rakentamaan kukoistavaa yhteistyötä, jossa jokainen voisi toimia turvan kokemuksesta käsin.

Muutama sana minusta

Olen ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry), valmentaja, fasilitaattori ja joogaopettaja. Päätoimisena yrittäjänä olen toiminut vuodesta 2014 alkaen.

Pohjakoulutukseltani olen valtiotieteen maisteri. Työskentelin yhteensä 15 vuoden ajan globaalin kestävän kehityksen edistämisen parissa kehitysyhteistyön ja -politiikan asiantuntijatehtävissä kansalaisjärjestöissä, valtionhallinnossa ja YK:lla. Näissä rooleissa olen päässyt osallistumaan moniin yhteiskunnallisiin keskusteluihin ja politiikkaprosesseihin.

Kehossa olemisen taidon löysin joogan kautta. Joogaharjoituksen myötä voimistunut kehotietoisuus toi arvokkaan vastapainon analyyttiselle työskentelylle, jota olin tottunut pitämään ensisijaisena vahvuutenani. Huomasin eläneeni enemmän päässäni kuin kehossani. Kiinnostuin tutkimaan yhä enemmän kehon ja mielen yhteyttä, ja se polku johdatti minut vähitellen uuteen ammattiin.

Vuosina 2011-2012 suoritin Marjo Wuorisalon YogaSource-koulussa RYT500-joogaohjaajan koulutuksen. Ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi valmistuin Helsingin Psykoterapiainstituutista vuonna 2017. Joogaohjauksen, kehotietoisuuden valmentamisen sekä työnohjauksen lisäksi olen fasilitoinut strategia-, arviointi- ja kehittämistyötä useissa eri organisaatioissa.

Nykyisin autan kestävyysmurroksen edelläkävijöitä rakentamaan yhteyttä itseensä ja toisiinsa yhteiskunnallisen muutoksen edistämiseksi. Työssäni ihmisten välinen vuorovaikutus ja yksittäisten ihmisten kokemukset nivoutuvat ymmärrykseen yhteiskunnan rakenteellisista ilmiöistä. Muutos alkaa yksilöistä, jotka rakentavat kukoistavaa yhteistyötä.

Tilaa yhteysposti

Yhteyspostin tilaajana saat sähköpostiisi sytykkeitä pysähtymiseen sekä yhteyden rakentamiseen arjessa ja olet ajantasalla retriiteistä ja tulevista tapahtumista.

Yhteystiedot

miia@miiatoikka.fi
041 529 6193
Y-tunnus: 2523880-8
Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

2021 © Miia Toikka

Seuraa somessa

Ota yhteyttä