Osaatko kuunnella kehoasi?

Haluaisitko oppia ottamaan etäisyyttä mieltä kuormittaviin ajatuksiin ja tunnistamaan paremmin, mikä sinulle on tärkeää? Tarjoan kehotietoista työnohjausta, valmennusta ja joogaa sekä yksilöille että työyhteisöille.

Kiireinen elämänrytmi ja ärsykkeiden tulva saavat meidät helposti kadottamaan yhteyden itseemme ja toisiimme. Huomion tuominen kehon tuntemuksiin rauhoittaa ja auttaa kohtaamaan myös toiset ihmiset avoimin mielin.

Keho ja mieli ovat erottamattomat. Kehotietoisuuden avulla on mahdollista oppia tiedostamaan kehon automaattisia reaktioita ja hyödyntää niiden välittämää tietoa. Kehon kuuntelu on taito, jossa voi harjaantua. Keho voi auttaa tunnistamaan todella merkitykselliset asiat.

"Paljon olen saanut kokea uutta ja oppia kehostani ohjauksessasi vuoden aikana."

Asiakaspalaute

Palvelut

 • Etätyöretriitti (online): Innovatiivinen konsepti yhdistää etätyöpäivän ja hyvinvointivalmennuksen
 • Sunnuntaijoogaklubi (online): Pitkät, hitaat online-joogaillat kerran kuussa sunnuntaisin & paljon muuta virikettä kotijoogailuun!
 • Työhyvinvointivalmennukset tiimeille ja työyhteisöille
 • Yksilötyönohjaus: sopii esimiehille, asiantuntijoille, yrittäjille, luovan työn tekijöille ja omaa urapolkuaan pohtiville
 • Ryhmätyönohjaus, esim. tiimin toimintatapojen ja yhteistyön kehittämiseksi
 • Vapaaehtoisten työnohjaus
 • Kehittämisprosessien fasilitointi, esim. strategiaprosessit, yhteistyöverkostojen kehittäminen
 • Koulutukset kehotietoisuuden hyödyntämisestä työssä
 • Joogaohjaus ryhmille ja yksilöille, joogaretriitit ja -työpajat

Tapahtumakalenterista löydät tiedot avoimista valmennuksista ja joogakursseista.

 

Kehotietoista työnohjausta ja valmennusta

Kehotietoisuuden avulla voi parantaa itsetuntemusta ja vuorovaikutusta sekä oppia johtamaan taitavammin itseä ja muita myös työelämässä.

Hyödynnän työnohjauksessa ja valmennuksessa erilaisia kehollisia harjoituksia yhdistettynä ratkaisukeskeisiin menetelmiin.

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan perusajatuksia on, että jokaisella on itsellään hallussa parhaat keinot omien pulmiensa ratkaisemiseen. Työnohjaajana ja valmentajana en siis tarjoa valmiita vastauksia tai toimintamalleja, vaan autan sinua ja tiimiäsi kysymysten ja harjoitusten avulla löytämään omat vastauksenne, oman tapanne asettaa tavoitteita ja kulkea niitä kohti.

Keholliset harjoitukset ovat yksinkertaisia ja kaikille sopivia, ne eivät vaadi erityistaitoja tai -varusteita. Utelias ja avoin mieli riittää.

Mitä hyötyä kehotietoisuudesta on valmennuksessa ja työnohjauksessa?

Valmennus- tai työnohjaustilanteessa keholliset harjoitukset auttavat:

 • pysähtymään kiireen keskellä
 • rauhoittamaan elimistön stressitilaa
 • virittäytymään kuuntelemaan toisia
 • löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuvaihtoehtoja

Pitemmällä tähtäimellä kehotietoisuuden vahvistaminen kehittää:

 • johtamistaitoja
 • vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
 • eettisten kysymysten tunnistamista
 • itsetuntemusta ja oman toiminnan johtamista
 • stressin säätelyä
 • ajan- ja energiankäyttöä
 • työhyvinvointia

"Työnohjauksessa tehdyt keholliset harjoitukset avasivat käsiteltyjä asioita uudella tavalla. Toivottavasti tämänkaltainen työnohjaus tulee laajempaankin käyttöön!"

Asiakaspalaute

Lempeää joogaa koko olemukselle

Jooga voi viedä sinut tutkimusretkelle omaan kehoosi ja sitä kautta myös syvempään olemukseesi. Ohjaan sinua löytämään oman tapasi harjoittaa joogaa.

Sunnuntaijoogaklubin jäsenenä pääset joogaamaan ohjauksessani netin välityksellä, oman kotisi rauhassa. Klubin päätapahtuma on kerran kuussa sunnuntaisin ohjaamani parituntinen, ihanan perusteellinen online-joogailta. Lisäksi saat käyttöösi kokoelman videoituja harjoituksia eri tarkoituksiin, tukea kotijoogailuun ja virikkeitä kehossa olemisen taidon vahvistamiseen.

Joogassa tärkeää on oman kehon kuunteleminen, ei tiettyyn asentoon taipuminen. Oleellista on myös yhteyden löytäminen oman luonnollisen hengityksen ja liikkeen välillä. Kun kehon oma viisaus saa tilaa toimia, joogaharjoitus antaa jokaiselle sen, mitä juuri sinä hetkenä eniten tarvitsee.

Joogatuntini koostuvat hatha-joogan klassisista asanoista ja niiden muunnelmista sekä yksinkertaisista kehotietoisuus-, hengitys- ja meditaatioharjoituksista. Monet harjoitukset näyttävät ulospäin melko yksinkertaisilta, mutta sisäisesti niissä tapahtuu paljon.

Lempeät ja rauhalliset, mutta samalla kehoa vahvistavat tuntini sopivat kaikenlaisille joogaajille, sekä aloittelijoille että aiemmin joogaa harrastaneille. Otan ohjauksessa huomioon erilaisten kehojen tarpeet ja ohjaan jokaista liikkumaan itselleen sopivalla tavalla, sisältä päin ohjautuen.

Joogan lisäksi ja siihen yhdistettynä ohjaan myös Asahi-liikuntaa, joka on kaiken ikäisille ja -kuntoisille sopiva, helppo kehon ja mielen liikuntamuoto.

Lue asiakkaitteni kuvauksia joogastani:

Hiljaisuuden joogaretriitillä

Sunnuntain jooga-retriitti

Trooppinen aamujooga talvisessa Helsingissä

"Olen niin onnellinen, että olet johdattanut mut ihanan pehmeästi joogan maailmaan."

Asiakaspalaute

Muutama sana minusta

Kehossa olemisen taito ei ole minulle ollut mikään itsestäänselvyys.

Olen ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry), valmentaja, fasilitaattori ja joogaopettaja. Päätoimisena yrittäjänä olen toiminut vuodesta 2014. Pohjakoulutukseltani olen valtiotieteen maisteri ja työskentelin aiemmin yhteensä 15 vuoden ajan kehitysyhteistyön ja -politiikan asiantuntijatehtävissä kansalaisjärjestöissä, valtionhallinnossa ja YK:lla.

Oma tieni kehoon on kulkenut joogan kautta. Joogaharjoituksen myötä voimistunut kehotietoisuus toi arvokkaan vastapainon analyyttiselle työskentelylle, jota olin tottunut pitämään ensisijaisena vahvuutenani. Huomasin eläneeni enemmän päässäni kuin kehossani. Kiinnostuin tutkimaan yhä enemmän kehon ja mielen yhteyttä, ja se polku johdatti minut vähitellen uuteen ammattiin.

Vuosina 2011-2012 suoritin Marjo Wuorisalon YogaSource-koulussa RYT500-joogaohjaajan koulutuksen (Registered Yoga Teacher 500 hours). Ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi valmistuin Helsingin Psykoterapiainstituutista vuonna 2017.  Joogaohjauksen, työnohjauksen ja valmennuksen lisäksi olen fasilitoinut strategia-, arviointi- ja kehittämistyötä useissa eri organisaatioissa.

"Lempeää, ymmärtävää ja syvällistä joogaa mielelle ja keholle. Miian retriitit ovat kertakaikkisen ihana ja toimiva konsepti!"

Asiakaspalaute

Yhteystiedot:

miia@miiatoikka.fi
041 529 6193

Y-tunnus: 2523880-8
Kotipaikka: Helsinki

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste