fbpx

Kuinka kehotietoisuus auttaa uudistumaan?

Kehotietoisuuden vahvistaminen tarjoaa mahdollisuuden paitsi arkisen itsesäätelyn kohentamiseen, myös syvälliseen muutokseen suhteessa itseen ja muihin. Viime aikoina aiheen pohdiskeluun minut on innostanut Alan Fogelin kirja ”Restorative Embodiment and Resilience”.

Siitä lähtien, kun tein täyskäännöksen työurallani yhdeksän vuotta sitten, olen ahkerasti tutkinut kehotietoisuutta. Oman joogaharjoituksen ja muun kokemuksellisen harjoittelun rinnalla olen aktiivisesti kouluttautunut ja lukenut aiheesta. Olen yrittänyt löytää sanoituksia, käsitteitä ja teorioita kehossa olemisen taidon ilmiön selittämiseen. Esimerkiksi ymmärrys vireystilan säätelystä ja  hermoston toiminnasta on yksi hyödyllinen selitysmalli, mutta sekään ei tyhjentävästi avaa kaikkea.

Kehotietoisuus on enemmän kuin vain keinovalikoima säädellä stressiä ja huolehtia palautumisesta. Käytännön kehollisilla harjoituksilla ja työkaluilla on tärkeä paikkansa – ohjaanhan niitä itsekin joka kerta asiakkaita valmentaessani sekä ohjatessani. Ne auttavat löytämään optimaalisempaan vireystilaan, jolloin ajattelu ja vuorovaikutus sujuvat paremmin. Parhaimmillaan tällaiset harjoitukset voivat olla myös siltoja pysähtymiseen ja syvempään olemisen tilaan.

Kehotietoisuuden syvempää tasoa valottaa Alan Fogel, joka on psykologian emeritusprofessori ja Rosen-terapian opettaja. Hän tarjoaa tuoreessa kirjassaan neurobiologiaan perustuen uutta näkemystä siihen, miksi kehon aistimisella voi olla niin valtava voima.

Itsetietoisuuden kolme tilaa

Fogel korostaa, että kaikki tietoisuus ja tiedostaminen – myös ajattelu – on luonteeltaan kehollista, sillä aivot ovat erottamaton osa kehoa ja monin eri tavoin kytköksissä kehon muihin osiin ja järjestelmiin. Hän puhuukin ”kehollisesta itsetietoisuudesta” (embodied self-awareness), johon kuuluvat sekä ajattelu että tunteminen.

Fogelin mukaan on olemassa kolme erilaista kehollisen itsetietoisuuden lajia:

  • uudistava (restorative)
  • säännelty (modulated)
  • häiriytynyt (dysregulated).

Suurimman osan ajasta vietämme joko säännellyn tai häiriytyneen kehollisen itsetietoisuuden tilassa. Tällöin kokemustamme hallitsee ajattelu.

Säännellyssä tilassa pystymme vaivattomasti keskittämään ajatukset kulloinkin käsillä olevaan tehtävään. Toisaalta, kun hellitämme tehtävästä ja annamme ajatusten liikkua vapaasti, ne tuottavat meille uusia ideoita sekä hyödyllistä tietoa siitä, mitä meissä ja ympärillämme on meneillään. Pystymme myös tunnistamaan, milloin olemme levon tarpeessa ja tekemään hyvinvointiamme vahvistavia tekoja.

Häiriytyneessä tilassa sitä vastoin ajattelu on luonteeltaan negatiivista, kehämäistä ja itsekeskeistä. Tunne- ja aistikokemusta hallitsevat krooninen kipu, addiktiiviset halut, ahdistus, masennus, arvottomuus, häpeä, itse-epäily ja harkitsematon riskinotto. Häiriytynyttä tilaa luonnehtii se, että koemme olevamme jumissa emmekä pysty säätelemään ajatuksia ja tunteitamme.

Nykyisin löytyy jo runsaasti tutkimustietoa siitä, miten jooga- ja kehotietoisuusharjoitukset auttavat itsesäätelyssä. Niiden tarjoamien keinojen avulla voimme päästä siirtymään häiriytyneestä tilasta säänneltyyn kehollisen itsetietoisuuden tilaan, mikä onkin olennaisen tärkeää hyvinvointimme ja toimintakykymme kannalta.

Fogel nostaa esille, että kehon aistimisella on vielä tätäkin suurempi potentiaali – juuri tähän viittaa käsite uudistava kehollinen itsetietoisuus (restorative embodied self-awareness). Uudistavassa tilassa tunteminen ja aistiminen (felt sense) on kokemuksemme keskiössä, ajattelu jää taka-alalle. Tähän tilaan liittyy kehon syvä rentoutuminen fysiologisella tasolla. Esiin saattaa nousta myös puhdistava surun tai ilon kokemus, helpotuksen, rauhan tai haltioitumisen tunne.

Uudistava kehotietoisuus avaa tien muutokseen

Nimensä mukaisesti uudistava tila tarjoaa mahdollisuuden syvällisempään muutokseen kuin arkiset itsesäätelykeinot – jotka nekin toki ovat kullanarvoisia.

Olemisen tilassa voimme parhaimmillaan kokea syvää yhteyttä itseemme, toisiimme ja luontoon. Tällaisessa yhteyden kokemuksessa piilee parantavaa voimaa, josta maailman monet eri viisausperinteet, jooga mukaan lukien, puhuvat omilla sanoillaan.

Kyse ei ole vain mystisestä elämyksestä, vaan itse näen, että juuri yhteyden kokemuksesta käsin voi ammentaa kestävää motivaatiota, voimaa ja viisautta myös muiden hyväksi toimimiseen ja yhteiskunnallisen systeemisen muutoksen tekemiseen.

Reitti uudistavaan tilaan ei löydy ajattelun vaan kehoon laskeutumisen ja aistimisen kautta. Päästäksemme uudistavan itsetietoisuuden tilaan kehossamme tarvitsemme:

  • riittävästi aikaa, rauhaa ja tilaa,
  • harjoittelua,
  • toisen ihmisen ohjausta ja tukea.

Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi harjoittelemaan kanssani kehollista itsetietoisuutta retriiteilleViikin joogaryhmiinityönohjaukseen sekä organisaatioille suunnattuihin valmennuksiin.