fbpx

Ratkaisukeskeinen työnohjaus maustettuna kehotietoisuudella

Onko työnohjaus sinulle tuttu käsite? Työnohjaus on yksi työelämän sparrauksen muodoista esimerkiksi coachingin ja mentoroinnin rinnalla. Sen juuret ovat vaativaa auttamistyötä tekevien ammattilaisten ohjauksessa, mutta se soveltuu eri aloille ja monenlaisiin organisaatioihin.

Työnohjauksessa pääset tarkastelemaan työhösi liittyviä kysymyksiä, kirkastat tavoitteitasi sekä löydät uusia näkökulmia ja toimintatapoja haastaviin tilanteisiin. Työnohjaus ei ole vain kriiisitilanteita varten, vaan sitä kannattaa hyödyntää normaalissa arjessa kehittymisen ja työhyvinvoinnin tukena.

Tarjoan työnohjausta sekä yksilöille että tiimeille ja työyhteisöille. Työnohjaajana en anna valmiita vastauksia tai toimintamalleja, vaan autan sinua ja tiimiäsi kysymysten ja harjoitusten avulla löytämään omat, juuri teille parhaiten sopivat ratkaisut.

Oma tapani toimia työnohjaajana perustuu ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan ja kehotietoisuuden hyödyntämiseen. Keholliset harjoitukset työnohjauksessa tuovat vastapainoa analyyttiselle pohdinnalla ja auttavat tunnistamaan uusi näkökulmia käsiteltäviin aiheisiin.

“Kehollisista harjoitteista on paljon apua itsetuntemuksen kehittämisessä erityisesti kaltaisilleni ‘kylmän rationaalisille’ ihmisille, joilla kehon viestit jäävät helposti huomaamatta.”

Miten ratkaisukeskeinen työnohjaus toimii?

 • Tavoitteet: Työnohjauksen tavoitteet määritellään aina asiakkaan tarpeista käsin. Työnohjauksella voidaan tukea esimerkiksi työssä kehittymistä, muutosprosesseja, yhteistyön sujumista, työssä jaksamista ja hyvinvointia. Tavoitteiden luominen on tärkeä osa suuntautumista kohti toivottua tulevaisuutta.
 • Vahvuuksille rakentaminen: Se, mihin kohdistamme huomiomme, kasvaa. Siksi työnohjauksessa tutkitaan erityisesti onnistumisia sekä tunnistetaan olemassaolevia voimavaroja ja vahvuuksia. Ratkaisukeskeinen työnohjaus vahvistaa pystyvyyden tunnetta ja auttaa ottamaan konkreettisia askelia kohti omia päämääriä.
 • Prosessi: Työnohjaus toimii parhaiten pitempänä prosessina, vähintään noin puolen vuoden mittaisena. Tyypillisesti tapaamisia on kuukauden välein. Toisaalta myös yksittäisestä työnohjaustapaamisesta voi saada selkeyttä tiettyyn tilanteeseen tai kysymykseen.
 • Toteutustapa: Työnohjausta voidaan toteuttaa sekä lähi- että etätapaamisissa. Kokemus on osoittanut, että keholliset harjoituksetkin toimivat hyvin myös netin tai puhelimen välityksellä ohjattuna.

Kehotietoisuus työnohjauksessa

Hyödynnän työnohjauksessa erilaisia kehollisia harjoituksia asiakkaan toiveiden mukaan, yhdistettynä ratkaisukeskeisiin menetelmiin.

Kehotietoisuuden hyödyntäminen tuo vastapainoa analyyttiselle pohdinnalla ja auttaa tavoittamaan inhimillisessä kokemuksessa puolia, joihin sanat ja käsitteellinen tietoisuus eivät yllä.

Kehotietoisuuden avulla voi parantaa itsetuntemusta ja vuorovaikutusta sekä oppia johtamaan taitavammin itseä ja muita myös työelämässä.

Työnohjaustilanteessa keholliset harjoitukset auttavat:

 • pysähtymään kiireen keskellä
 • rauhoittamaan elimistön stressitilaa
 • virittäytymään kuuntelemaan toisia
 • laajentamaan näkökulmia ja löytämään uusia ratkaisuvaihtoehtoja

Pitemmällä tähtäimellä kehotietoisuuden vahvistaminen kehittää:

 • johtamistaitoja
 • itsetuntemusta ja oman toiminnan johtamista
 • vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
 • eettisten kysymysten tunnistamista
 • stressin säätelyä ja palautumista
 • ajan- ja energiankäyttöä
 • työhyvinvointia

Ohjaamani keholliset harjoitukset ovat yksinkertaisia, eivätkä ne vaadi erityistaitoja tai -varusteita. Utelias ja avoin mieli riittää.

Kenelle työnohjaus sopii?

Tarjoan työnohjausta sekä yksilöille että tiimeille ja työyhteisöille:

 • Yksilötyönohjaus sopii esimiehille, asiantuntijoille, yrittäjille, luovan työn tekijöille ja omaa urapolkuaan pohtiville.
 • Ryhmätyönohjaus mahdollistaa esimerkiksi tiimin toimintatapojen ja yhteistyön kehittämisen, vuorovaikutuksen parantamisen ja luottamuksen vahvistamisen.
 • Esimiesten, tiimin tai työyhteisön työnohjaus toimii myös organisaation kehittämisen apuvälineenä.
 • Työnohjaus on hyvä keino huolehtia myös vapaaehtoistyötä tekevien jaksamisesta ja kehittymisestä. 

Asiakkaitani ovat olleet erityisesti sellaiset ihmiset ja organisaatiot, joiden missiona on yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaaminen. Yhteistyössä on auttanut oma kokemukseni järjestötyöstä ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta sekä sosiologin koulutukseni. ”Maailmanparantajien” hyvinvointi on minulle sydämen asia.

Miten voit aloittaa työnohjauksen kanssani?

 • Ota yhteyttä sähköpostilla ja kerro lyhyesti omista/tiimisi tarpeista työnohjaukselle.
 • Sovitaan puhelinkeskustelu, jossa kyselen lisää tilanteestasi ja odotuksistasi.
 • Jos etsit pitempiaikaista työnohjaajaa tiimille tai ryhmälle, voidaan tarvittaessa sopia myös esittäytymistapaaminen.
 • Keskustelun perusteella lähetän tarjouksen työnohjausprosessista.
 
Ota rohkeasti yhteyttä, niin jutellaan, miten voisin olla avuksi!