fbpx

Miksi johtamisessa tarvitaan läsnäoloa?

Läsnäolosta puhutaan nykyään paljon. Hakematta tulee mieleen: siitä puhe mistä puute. Onko niin, että ihmiselle luontaisesta ja normaalista olotilasta on tullut meille harvinaista luksusta?

Fysiologinen fakta on, että hektinen työtahti, informaatiotulva sekä jatkuva kiireen ja paineen tuntu estävät meitä ajattelemasta luovasti ja harkitusti. Ne myös estävät meitä tuntemasta yhteyttä toisiimme, rakentamaan luottamusta ja toimivaa yhteistyötä.

Johtajan ja esimiehen asemassa läsnäolon kyky on koetuksella. On tärkeää tunnistaa, mistä tilasta käsin toimimme, kun teemme päätöksiä. Toimimmeko automaattiohjauksella vanhoja malleja toistaen vai saammeko käyttöömme monipuoliset sisäiset voimavaramme?

Kehotietoisuuden vahvistaminen on avain läsnäoloon – se auttaa oman olotilan tunnistamisessa ja säätelyssä.

Johtajan läsnäolon taidot heijastuvat koko työyhteisöön. Kohtaaminen ja kuunteleminen ovat hyvän vuorovaikutuksen perusta. Siksi läsnäolo on myös valmentavan johtamisen ytimessä: voidakseen auttaa alaisiaan eteenpäin on ensin nähtävä, missä tilassa he milloinkin ovat ja millaista tukea kukin heistä tarvitsee.

Johtajaan ja esimieheen kohdistuu monenlaisia odotuksia ja vaatimuksia. Siksi johtajan on tärkeää osata olla läsnä myös itselleen, pitää huolta jaksamisestaan ja hyvinvoinnistaan.

Käynnistän syksyllä Läsnäolevan johtamisen valmennusohjelman. Ohjelma mahdollistaa esimiehille ja johtajille syvällisen matkan omaan itseen ja tukee siten itsetuntemuksen, vuorovaikutus- ja johtamistaitojen kehittymistä. Matka koostuu:

  • viidestä retriittipäivästä merenrantahuvilassa Helsingissä
  • kehollisista harjoituksista ja meditaatioista
  • ratkaisukeskeisestä reflektiosta
  • henkilökohtaisesta valmennuksesta
  • ryhmän vertaistuesta

Olisiko tämä sinulle? Lue lisätietoja täältä!