fbpx

Levosta käsin työskentely – irti suorittamisen putkesta

Levosta käsin työskentely kuvaa sellaista työn tekemisen tapaa, jossa vireystila pysyy optimaalisessa hermoston sietoikkunassa ja työt edistyvät kehoa ja mieltä ylikuormittamatta. Kun työssä säilyttää kosketuksen lepotilaan, saa myös valjastettua parhaat voimavaransa käyttöönsä silloin, kun niitä tarvitaan.

Lepo ja työ yhdessä

Levon ja työn ei tarvitse olla joko-tai. Itseä viisaasti kuuntelemalla ja ohjailemalla niiden välille on mahdollista löytää tasapainoa.

Usein erotamme työn ja levon kokonaan toisistaan. Kun teemme työtä, teemme sitä tavalla, joka kuluttaa. Sitten olemmekin totaalisen irtioton tarpeessa eikä palautuminen työrupeamasta välttämättä tapahdu nopeasti.

Unelmoin siitä, että työn tekeminen ja lepääminen voisivat elämässä limittyä luontevasti toisiinsa, jopa toteutua yhtä aikaa. Työtä voisi tehdä levosta käsin eikä itseään tarvitsisi unohtaa työn vaatimusten vuoksi.

Suorittamisen putki

Työtä tehdään helposti puskemalla, suorittamisen putkessa: “Nyt pitää vain saada tämä homma valmiiksi.”

Taukoja ei tule otettua, jos on sellainen olo, että työt kaatuvat päälle. Tällöin saattaa joutua jatkuvaan ylivireys- eli stressitilaan, joka kuluttaa valtavasti energiaa, kaventaa ajatteluamme ja on pahaksi terveydelle.

Tyypillistä on myös, että aika ajoin romahdamme alivireyden, lamaanuksen puolelle, emmekä saa mitään aikaiseksi.

Suorittamisen putkessa saatamme ajautua ikään kuin itsemme ulkopuolelle.

Suorittamisen putkessa saatamme ajautua ikään kuin itsemme ulkopuolelle. Analyyttisen ja tuottavan työn paineessa kadottaa yhteyden tunteisiin ja niiden välittämään tärkeään informaatioon.

Kun kosketus aistivaan kehoon ja tässä hetkessä läsnä olevaan kehotietoisuuteen ohentuu, kaventuu myös käytössä oleva kapasiteetti.

Mistä siis löytyy kultainen keskitie: riittävä tasapaino tekemisen ja olemisen välillä? Miten voin löytää levosta käsin työskentelyn ja saada käyttöön parhaat voimavarani?

Oman vireystilan säätely

Levosta käsin työskentelyn ytimessä ovat oman vireystilan säätelyn taidot. 

Vireystilan säätelyä voi tutkia ja harjoitella. Käytännössä se on työskentelytavan sovittamista sekä omaan olotilaan sopivaksi että tehtävien kannalta tarkoituksenmukaiseksi.

Oman vireystilan säätelyyn auttavat huomion suuntaaminen kehoon ja erilaiset keholliset harjoitukset. Katso video 7 tapaa palata kehoon ja tutustu viiteen helppoon keholliseen harjoitukseen.

Keholliset harjoitukset auttavat pysähtymään ja tunnistamaan: 

  • miltä levollisuus tuntuu omassa kehossa
  • millaisia reaktioita ärsykkeiden lisääntyminen ja aktiivisuus saa kehossani aikaan
  • milloin ylitän kynnyksen, jossa yhteys lepotilaan katoaa?

Ja tärkeimpänä: mitkä keinot auttavat juuri minua palaamaan takaisin lepotilaan?

Ihmiset, jotka pysähtyvät tutkimaan vireystilaansa, usein huomaavat, että taukoja tarvitsee yllättävän paljon. Tauot mahdollistavat säännöllisesti paluun lepotilaan, jolloin ylivireys ei ehdi krooniseksi ja palautuminen nopeutuu.

Etätyöretriitti – uusi tapa tehdä työtä

Etätyöretriitissä levosta käsin työskentelyä ja oman vireystilan säätelyä harjoitellaan konkreettisesti. Idea etätyöretriitistä syntyi ensimmäisenä koronakeväänä 2020, kun Suomessa oli siirrytty laajasti etätyöskentelyyn.

Joogaopettajana olen ohjannut monia erilaisia retriittejä, ja se on jotain, mitä erityisesti rakastan. Retriitti tarkoittaa vetäytymistä. Vetäytyminen retriittiin tarjoaa mahdollisuuden levätä, hengähtää ja kuunnella itseä. Sen kautta voi löytyä uudenlainen yhteys omaan olemukseen ja voimavaroihin.

Olen pohtinut, miten retriitin peruselementit voisi tuoda osaksi arkea ja myös työntekoa. Ehkäpä juuri siirtymä etätyöhön tietyllä tavalla mahdollistaa sitä?

Etätyöretriitissä levosta käsin työskentelyä ja oman vireystilan säätelyä harjoitellaan konkreettisesti.

Etätyössä on usein enemmän vapautta ja mahdollisuuksia kuin työpaikalla rakentaa omaa työpäivä niin, että se on hengittävä, siinä on riittävästi taukoja ja mahdollisuuksia pysähtyä tunnistamaan omia tarpeita ja huolehtia niistä. Tämä kattaa, paitsi fysiologiset perustarpeet, myös mahdollisuuden valita oman orientaation työhön. 

Pysähtymisen hetket työpäivän lomassa auttavat kuuntelemaan itseä ja johtamaan omaa työskentelyä viisaasti – levosta käsin. Parhaimmillaan tekeminen kumpuaa rauhallisesta olemisesta kuin itsestään.

Järjestin etätyöretriittejä tueksi asiantuntijaryhmille ja tiimeille koronavuosina 2020-2022.