Oletko työssäsi esimies tai johtavassa asemassa?

 • Haluaisitko vahvistaa taitoasi rakentaa luottamusta ja oppia valmentavaa johtamisotetta?
 • Mietitkö, miten pystyisit paremmin johtamaan omaa aikaasi ja energiaasi?
 • Etsitkö uusia työkaluja omasta jaksamisestasi ja hyvinvoinnistasi huolehtimiseen?
 • Toivotko arkeesi kiireettömiä hetkiä, jolloin voit rauhoittua hengittämään ja kuuntelemaan itseäsi?
 • Kaipaatko vertaistukea ja ajatusten vaihtoa toisten samassa tilanteessa olevien kanssa?

Läsnäolevan johtamisen valmennusohjelma on tarkoitettu tukemaan esimiehiä ja johtavassa asemassa olevia kehittämään itsetuntemustaan sekä vuorovaikutus- ja johtamistaitojaan.

Ohjelman keskiössä olet sinä itse johtajana, kokonaisena ja ainutlaatuisena ihmisenä. Kyse ei siis ole johtamisoppien opiskelusta, vaan puolen vuoden pituisesta syvällisestä matkasta itseesi.

Tämän matkan mahdollistavat:

 • viisi kokonaisvaltaista hyvinvointiasi tukevaa retriittipäivää luonnonläheisessä merenrantahuvilassa Helsingissä,
 • kolme henkilökohtaista valmennusta, jotka tukevat oivallusten viemistä käytäntöön arjen työssä,
 • yksinkertaiset keholliset harjoitukset, jotka tukevat rauhoittumista ja oman sisäisen viisautesi tunnistamista,
 • ratkaisukeskeinen lähestymistapa, jonka avulla voit reflektoida omia kokemuksiasi ja oppia niistä,
 • ajatusten ja kokemusten jakaminen luottamuksellisesti muun ryhmän kanssa,
 • tuki oman päivittäisen läsnäoloharjoituksen luomiselle ja ylläpitämiselle sinulle sopivimmassa muodossa.

Miksi johtamisessa tarvitaan läsnäoloa?

Läsnäolosta puhutaan nykyään paljon. Hakematta tulee mieleen: siitä puhe mistä puute. Onko niin, että ihmiselle luontaisesta ja normaalista olotilasta on tullut meille harvinaista luksusta?

Fysiologinen fakta on, että hektinen työtahti, informaatiotulva sekä jatkuva kiireen ja paineen tuntu estävät meitä ajattelemasta luovasti ja harkitusti. Ne myös estävät meitä tuntemasta yhteyttä toisiimme, rakentamaan luottamusta ja toimivaa yhteistyötä.

Johtajan ja esimiehen asemassa läsnäolon kyky on erityisen kovalla koetuksella. On tärkeää tunnistaa, mistä tilasta käsin toimimme, kun teemme päätöksiä. Toimimmeko automaattiohjauksella vanhoja malleja toistaen vai saammeko käyttöömme monipuoliset sisäiset voimavaramme?

Johtajan läsnäolon taidot heijastuvat koko työyhteisöön. Kohtaaminen ja kuunteleminen ovat hyvän vuorovaikutuksen perusta. Siksi läsnäolo on myös valmentavan johtamisen ytimessä: voidakseen auttaa alaisiaan eteenpäin on ensin nähtävä, missä tilassa he milloinkin ovat ja millaista tukea kukin heistä tarvitsee.

Johtajaan ja esimieheen kohdistuu monenlaisia odotuksia ja vaatimuksia. On tärkeää, että johtaja osaa olla läsnä myös itselleen, pitää huolta omasta jaksamisestaan ja hyvinvoinnistaan. Koska rooli on usein yksinäinen, ulkopuolisen valmentajan sparrauksesta ja kokemusten jakamisesta vertaisten kanssa voi saada korvaamatonta apua.

Miksi johtamisessa tarvitaan läsnäoloa?

Läsnäolosta puhutaan nykyään paljon. Hakematta tulee mieleen: siitä puhe mistä puute. Onko niin, että ihmiselle luontaisesta ja normaalista olotilasta on tullut meille harvinaista luksusta?

Fysiologinen fakta on, että hektinen työtahti, informaatiotulva sekä jatkuva kiireen ja paineen tuntu estävät meitä ajattelemasta luovasti ja harkitusti. Ne myös estävät meitä tuntemasta yhteyttä toisiimme, rakentamaan luottamusta ja toimivaa yhteistyötä.

Johtajan ja esimiehen asemassa läsnäolon kyky on erityisen kovalla koetuksella. On tärkeää tunnistaa, mistä tilasta käsin toimimme, kun teemme päätöksiä. Toimimmeko automaattiohjauksella vanhoja malleja toistaen vai saammeko käyttöömme monipuoliset sisäiset voimavaramme?

Johtajan läsnäolon taidot heijastuvat koko työyhteisöön. Kohtaaminen ja kuunteleminen ovat hyvän vuorovaikutuksen perusta. Siksi läsnäolo on myös valmentavan johtamisen ytimessä: voidakseen auttaa alaisiaan eteenpäin on ensin nähtävä, missä tilassa he milloinkin ovat ja millaista tukea kukin heistä tarvitsee.

Johtajaan ja esimieheen kohdistuu monenlaisia odotuksia ja vaatimuksia. On tärkeää, että johtaja osaa olla läsnä myös itselleen, pitää huolta omasta jaksamisestaan ja hyvinvoinnistaan. Koska rooli on usein yksinäinen, ulkopuolisen valmentajan sparrauksesta ja kokemusten jakamisesta vertaisten kanssa voi saada korvaamatonta apua.

Mitä hyötyä valmennusohjelmasta on?

 • Lisäät itsetuntemusta ja vahvistat itsesijohtamisen taitoja
 • Vahvistat kehotietoisuuttasi ja läsnäolon kykyä
 • Oma jaksaminen ja hyvinvointi paranevat
 • Opit tunnistamaan, mistä tilasta käsin toimit ja löydät keinoja säädellä olotilaasi
 • Tunnistat paremmin, mikä on merkityksellistä ja miten eri tilanteissa kannattaa toimia
 • Opit valmentavaa johtamisotetta ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä
 • Parannat vuorovaikutustaitojasi ja palautteenantoa

Kenelle ohjelma sopii?

Ohjelma on tarkoitettu esimiesasemassa tai muussa johtavassa roolissa työskentelevälle, jolla on:

 • motivaatio pitkäjänteiseen oman toiminnan reflektointiin ja itsetuntemuksen syventämiseen,
 • halu löytää omia uusia oivalluksia valmiiden vastausten sijaan,
 • kiinnostus kokemukselliseen ja keholliseen työskentelyyn (aiempaa kokemusta ei tarvita),
 • valmius jakaa omia kokemuksia ja työskennellä ryhmässä.

Mitä ohjelma sisältää?

Valmennusohjelma koostuu viidestä retriittipäivästä ja kolmesta henkilökohtaisesta valmennuksesta puolen vuoden aikana. Pienryhmä max. 10 hlöä takaa intiimin ja luottamuksellisen ilmapiirin.

Retriittipäivät pidetään ihastuttavassa Villa Kuunarissa meren rannalla Helsingin Jollaksessa perjantaisin klo 9.30-15.30.

Päivämäärät: 11.10., 22.11., 17.1., 6.3., 24.4.

Retriittipäivät tarjoavat sinulle mahdollisuuden pysähtyä hengittämään ja kuuntelemaan itseäsi sekä tarkastelemaan työtäsi ja rooliasi uusista näkökulmista. Ne ovat myös itsessään rentouttavia ja energisoivia hyvinvointipäiviä – omaa aikaa vain sinua varten!

Retriittipäivien teemat muovautuvat osallistujien toiveiden ja tarpeiden pohjalta.

Jokainen retriittipäivä sisältää yksinkertaisia kehollisia harjoituksia ja meditaatioita. Harjoitusten tarkoitus on auttaa rauhoittumaan ja vahvistaa kehotietoisuuttasi, jotta voisit löytää uusia näkökulmia kysymyksiisi. Keholliset harjoitukset nivoutuvat yhteen valmennuksellisten tehtävien ja ryhmäkeskusteluiden kanssa, jotka perustuvat ratkaisukeskeisiin menetelmiin.

Ryhmän tarjoama vertaistuki on tärkeä osa valmennusohjelmaa. Ryhmässä jaetaan kokemuksia ja opitaan uutta toisilta. Voimme auttaa toisiamme eteenpäin kannustamalla, antamalla positiivista palautetta ja tarjoamalla uusia näkökulmia. Huonoina hetkinä saattaa helpottaa jo tietoisuus siitä, ettei ole yksin.

Retriittipäivien välissä on kolme henkilökohtaista valmennusta (á 60 min), jotka voidaan toteuttaa joko kasvokkain tai Skypen välityksellä. Henkilökohtainen valmennus tukee retriittipäivissä syntyneiden oivallusten viemistä käytäntöön omassa työarjessa.

Saat myös ideoita ja tukea oman päivittäisen läsnäoloharjoituksesi luomiseen ja vakiinnuttamiseen osaksi arkeasi.

Mitä ohjelma sisältää?

Valmennusohjelma koostuu viidestä retriittipäivästä ja kolmesta henkilökohtaisesta valmennuksesta puolen vuoden aikana. Pienryhmä max. 10 hlöä takaa intiimin ja luottamuksellisen ilmapiirin.

Retriittipäivät pidetään ihastuttavassa Villa Kuunarissa meren rannalla Helsingin Jollaksessa perjantaisin klo 9.30-15.30.

Päivämäärät: 11.10., 22.11., 17.1., 6.3., 24.4.

Retriittipäivät tarjoavat sinulle mahdollisuuden pysähtyä hengittämään ja kuuntelemaan itseäsi sekä tarkastelemaan työtäsi ja rooliasi uusista näkökulmista. Ne ovat myös itsessään rentouttavia ja energisoivia hyvinvointipäiviä – omaa aikaa vain sinua varten!

Retriittipäivien teemat muovautuvat osallistujien toiveiden ja tarpeiden pohjalta.

Jokainen retriittipäivä sisältää yksinkertaisia kehollisia harjoituksia ja meditaatioita. Harjoitusten tarkoitus on auttaa rauhoittumaan ja vahvistaa kehotietoisuuttasi, jotta voisit löytää uusia näkökulmia kysymyksiisi. Keholliset harjoitukset nivoutuvat yhteen valmennuksellisten tehtävien ja ryhmäkeskusteluiden kanssa, jotka perustuvat ratkaisukeskeisiin menetelmiin.

Ryhmän tarjoama vertaistuki on tärkeä osa valmennusohjelmaa. Ryhmässä jaetaan kokemuksia ja opitaan uutta toisilta. Voimme auttaa toisiamme eteenpäin kannustamalla, antamalla positiivista palautetta ja tarjoamalla uusia näkökulmia. Huonoina hetkinä saattaa helpottaa jo tietoisuus siitä, ettei ole yksin.

Retriittipäivien välissä on kolme henkilökohtaista valmennusta (á 60 min), jotka voidaan toteuttaa joko kasvokkain tai Skypen välityksellä. Henkilökohtainen valmennus tukee retriittipäivissä syntyneiden oivallusten viemistä käytäntöön omassa työarjessa.

Saat myös ideoita ja tukea oman päivittäisen läsnäoloharjoituksesi luomiseen ja vakiinnuttamiseen osaksi arkeasi.

Ohjaaja:

Olen ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry), joogaopettaja ja valtiotieteen maisteri. Koen tehtäväkseni auttaa ihmisiä arjen keskellä pysähtymään ja kuuntelemaan sekä itseään että toisiaan. Uskon, että sillä tavoin syntyy viisaampia päätöksiä ja tuloksellisempaa toimintaa koko maailman parhaaksi.

Miia Toikka

Hyödynnän työnohjauksessa ja valmennuksessa erilaisia kehollisia harjoituksia yhdistettynä ratkaisukeskeisiin menetelmiin. Kehotietoisuuden avulla on mahdollista oppia tiedostamaan kehon automaattisia reaktioita ja hyödyntää niiden välittämää tietoa. Kehon kuuntelu on taito, jossa voi harjaantua.

Olen toiminut työnohjaajana ja fasilitaattorina monissa eri organisaatioissa. Joogaopettajana minulla on kokemusta kymmenien päivä- ja viikonloppuretriittien ohjaamisesta. Retriittiympäristö mahdollistaa syvällisen itsetutkiskelun, minkä vuoksi haluan tarjota retriittejä nyt erityisesti organisaatioiden johtotehtävissä työskenteleville kehittymisen alustaksi.

Lisätietoja minusta löydät LinkedIn-profiilistani ja nettisivuiltani.

Ohjaaja:

Olen ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry), joogaopettaja ja valtiotieteen maisteri. Koen tehtäväkseni auttaa ihmisiä arjen keskellä pysähtymään ja kuuntelemaan sekä itseään että toisiaan. Uskon, että sillä tavoin syntyy viisaampia päätöksiä ja tuloksellisempaa toimintaa koko maailman parhaaksi.

Hyödynnän työnohjauksessa ja valmennuksessa erilaisia kehollisia harjoituksia yhdistettynä ratkaisukeskeisiin menetelmiin. Kehotietoisuuden avulla on mahdollista oppia tiedostamaan kehon automaattisia reaktioita ja hyödyntää niiden välittämää tietoa. Kehon kuuntelu on taito, jossa voi harjaantua.

Olen toiminut työnohjaajana ja fasilitaattorina monissa eri organisaatioissa. Joogaopettajana minulla on kokemusta kymmenien päivä- ja viikonloppuretriittien ohjaamisesta. Retriittiympäristö mahdollistaa syvällisen itsetutkiskelun, minkä vuoksi haluan tarjota retriittejä nyt erityisesti organisaatioiden johtotehtävissä työskenteleville kehittymisen alustaksi.

Lisätietoja minusta löydät LinkedIn-profiilistani ja nettisivuiltani.

Valmennusohjelman hinta: 2 450 € + alv 24 %

-10 % alennus organisaatioille, jotka eivät voi vähentää arvonlisäveroa

Hintaan sisältyy:

 • viisi retriittipäivää Villa Kuunarissa Helsingissä (á 6 h)
 • kolme henkilökohtaista valmennusta (á 60 min) kasvokkain tai videopuheluna
 • kirjallinen materiaali ja välitehtävät oman reflektoinnin ja harjoituksen tueksi
 • herkulliset ja ravitsevat lounaat by Vahid Mortezai Studio retriittipäivinä
 • saunailta viimeisen retriittipäivän lopuksi

Maksuehdot:

 • varausmaksu 500 € maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä
 • loppuosan voi maksaa 1.-4. erässä

Olet sydämellisesti tervetullut mukaan yhteiselle matkallemme!

Ilmoittaudu mukaan lomakkeella 9.9. mennessä.

Huom. ryhmässä on vain 10 paikkaa. Ohjelma toteutuu, jos mukaan ilmoittautuu vähintään 6 osallistujaa.

Heräsikö kysymyksiä? Annan mielelläni lisätietoja!

Miia
041 529 6193
miia.toikka@gmail.com