fbpx

Kehotietoisuus työhyvinvoinnin ja asiakastyön tukena

Kehotietoisuus auttaa vireystilan säätelyssä, tukee palautumista ja stressinhallintaa, vahvistaa itsensä johtamisen taitoa sekä yhteyttä tunteisiin ja intuitioon.

Kehoa kuuntelemalla saamme käyttöömme informaatiota useammasta eri kanavasta kuin luottamalla pelkkiin ajatuksiin. Tämä on iso etu ja voimavara vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa, samoin kuin johtamisessa ja itsensä kanssa toimimisessa.

Valmennan kehotietoisuuden hyödyntämisestä erityisesti ihmistyötä tekevien ammattilaisten näkökulmasta. Vahvasta kehotietoisuudesta kohtaamisissa asiakkaiden kanssa hyötyvät esimerkiksi työnohjaajat, terapeutit, coachit, valmentajat, opinto-ohjaajat ja muut sosiaali-, terveys- ja opetusalan ammattilaiset.

Haluatko tilata ryhmällesi valmennusta kehotietoisuudesta?

Valmennusten toteutusmuodot

Valmennuspaketit ovat räätälöitävissä ryhmäsi tarpeisiin parhaiten sopivaksi.

Lyhyt valmennus

noin 2 tunnin valmennuskerta

Teemojen esittely ja maistiaisia konkreettisista harjoituksista, sisältää laajan valmennusmateriaalin. Onnistuu tarvittaessa myös etänä.

Kokonainen valmennuspäivä

6-7 tunnin valmennuskerta

Perusteellisempi syventyminen teemoihin keskustellen sekä paljon käytännön harjoituksia. Kokonaisvaltainen elämys, joka antaa henkilökohtaisen kokemuksen kehossa olemisen taidosta.

Valmennustyöpajojen sarja

esim. 3-5 x 2-3 tunnin valmennuskertaa

Syventyminen yhteen teemaan kerrallaan sekä teoriatiedon että harjoitusten avulla. Pitempi prosessi tukee oman kehotietoisuusharjoittelun vakiinnuttamista ja kokemusten jakamista ryhmän kesken.

Valennusten toteutusmuodot

Valmennuspaketit ovat räätälöitävissä ryhmäsi tarpeisiin parhaiten sopivaksi.

Kokonainen valmennuspäivä

6-7 tunnin valmennuskerta

Perusteellisempi syventyminen teemoihin keskustellen sekä paljon käytännön harjoituksia. Kokonaisvaltainen elämys, joka antaa henkilökohtaisen kokemuksen kehossa olemisen taidosta.

Lyhyt valmennus

noin 2 tunnin valmennuskerta

Teemojen esittely ja maistiaisia konkreettisista harjoituksista, sisältää laajan valmennusmateriaalin. Onnistuu tarvittaessa myös etänä.

Valmennustyöpajojen sarja

esim. 3-5 x 2-3 tunnin valmennuskertaa

Syventyminen yhteen teemaan kerrallaan sekä teoriatiedon että harjoitusten avulla. Pitempi prosessi tukee oman kehotietoisuusharjoittelun vakiinnuttamista ja kokemusten jakamista ryhmän kesken.

Valmennuksessa pääset

  • tutkimaan läsnäoloa ja vireystilan säätelyä, empatiaa ja rajoja sekä intuitiota ja kehollista tietämistä kokemuksellisesti, sekä harjoitusten että teoriatiedon avulla.

  • löytämään itselle sopivia keinoja kehotietoisuuden vahvistamiseen ja harjoittamiseen.

  • oppimaan konkreettisia tapoja hyödyntää kehotietoisuutta omassa käytännön asiakastyössä.

Kehotietoisuus kohtaamistyössä - 3 näkökulmaa

Kehotietoisuus on kokemuksellista, sen harjoittaminen ja hyödyntäminen tapahtuu sanattomasti, käsitteellisen mielen tuolla puolen. Siksi myös valmennukseni sisältävät paljon harjoituksia ja kokemuksellisuutta. Teoriatietoa annostelen mukaan sen verran, että mielikin saa kaipaamiaan virikkeitä ja löytää tukea kokemusten sanoittamiseen ja jäsentämiseen. Lähestyn valmennuksissani kehotietoisuutta kolmesta näkökulmasta.

1. Läsnäolo ja vireystilan säätely

Kehotietoisuuden avulla voimme voimistaa omaa läsnäolon taitoamme. Kun tietoisesti suuntaamme huomiomme aistien välittämään informaatioon, tulemme tietoiseksi nykyhetkestä. Kyky vahvaan läsnäoloon on keskittymistä käsillä olevaan kokemukseen tässä hetkessä. Voimme tietoisesti opetella tunnistamaan, milloin olemme levollisessa tilassa ja mikä auttaa meitä pääsemään siihen. Säätelemällä omaa sisäistä tilaamme vaikutamme myös asiakkaan vireystilaan. Siten voimme välittää asiakkaalle turvan kokemusta omalla olemuksellamme.

2. Empatia ja rajat

Kehotietoisuuden harjoittaminen auttaa tietoisemmin hyödyntämään empatiaa asiakastyössä sekä asettamaan tarpeelliset rajat empaattiselle samastumiselle. Tiedostamaton empaattinen samastuminen ja toisten ihmisten tunteiden kantaminen kuormittaa ja voi kuluttaa voimavarat loppuun. Kehotietoisuuden onkin todettu olevan ratkaiseva tekijä muun muassa terapeuttien myötätuntouupumuksen ehkäisemisessä.

3. Intuitio ja kehollinen tietäminen

Kehotietoisuus on tärkeä apu intuition hyödyntämisessä. Intuitiolla tarkoitetaan välitöntä tietoa tai ymmärtämistä, johon ei kuulu tietoista päättelyä. Nykyisin myös tieteessä ymmärretään yhä paremmin, miten tunteet ja kehon emotionaaliset signaalit ovat olennainen osa ihmisen päätöksentekoa. 

Omaa intuitiotaan voi kehittää opettelemalla tietoisesti  kuuntelemaan kehon reaktioita. Olennaista on myös kehittää intuition ja rationaalisen ajattelun yhteistoimintaa, jotta saamme valjastettua kaikki voimavaramme käyttöön asiakkaan parhaaksi.

Kehotietoisuuden valmentaja Miia Toikka

Olen työnohjaaja (STOry), kehotietoisuusvalmentaja ja joogaopettaja. Pohjakoulutukseltani olen sosiologi (VTM).

Omassa asiakastyössäni työnohjaajana hyödynnän jatkuvasti kehotietoisuutta ja kehollisia harjoituksia yhdistettynä ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan. Olen kouluttanut kehotietoisuuden hyödyntämisestä muita työnohjaajia mm. Oulun yliopistossa ja HUS:ssa.

Oma tieni kehoon on kulkenut joogan kautta. Valmistuttuani joogaopettajaksi noin kymmenen vuotta sitten olen jatkanut kehotietoisuuden ja somatiikan opiskelua sekä tutkimalla sitä jatkuvasti omassa harjoituksessani että kouluttautumalla ja seuraamalla aktiivisesti mm. neuropsykologista tutkimusta.

Tärkeitä täydentäviä koulutuksia itselleni viime vuosina ovat olleet somaattisen coachingin koulutus, vaativien vuorovaikutustaitojen koulutukset ja Marjo Wuorisalon somatiikan jatkokoulutukset.

Kehotietoisuuden valmentaja Miia Toikka

Olen työnohjaaja (STOry), kehotietoisuusvalmentaja ja joogaopettaja. Pohjakoulutukseltani olen sosiologi (VTM).

Omassa asiakastyössäni työnohjaajana hyödynnän jatkuvasti kehotietoisuutta ja kehollisia harjoituksia yhdistettynä ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan. Olen kouluttanut kehotietoisuuden hyödyntämisestä muita työnohjaajia mm. Oulun yliopistossa ja HUS:ssa.

Oma tieni kehoon on kulkenut joogan kautta. Valmistuttuani joogaopettajaksi noin kymmenen vuotta sitten olen jatkanut kehotietoisuuden ja somatiikan opiskelua sekä tutkimalla sitä jatkuvasti omassa harjoituksessani että kouluttautumalla ja seuraamalla aktiivisesti mm. neuropsykologista tutkimusta.

Tärkeitä täydentäviä koulutuksia itselleni viime vuosina ovat olleet somaattisen coachingin koulutus, vaativien vuorovaikutustaitojen koulutukset ja Marjo Wuorisalon somatiikan jatkokoulutukset.

Kysy tarjous ryhmällesi!

Kun kehotietoisuus puhuttelee, tulen mielelläni valmentamaan työyhteisöänne tai muuta ryhmää. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan juuri teille sopiva valmennus!

Lisätiedot ja kysymykset: miia@miiatoikka.fi

Yhteystiedot

miia@miiatoikka.fi
041 529 6193
Y-tunnus: 2523880-8
Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

2021 © Miia Toikka

Seuraa somessa

Ota yhteyttä