Etätyöretriitti

by Miia Toikka

Koe aikaansaamisen ja levon tasapaino

Innovatiivinen online-konsepti yhdistää etätyöpäivän ja hyvinvointivalmennuksen

Etätyöretriitissä opitaan uudenlainen tapa tehdä työtä: viisaasti ja levollisesti, riittävästä palautumisesta huolehtien.

Etätyöretriitti on etätyöpäivä, jonka aikana osallistujat keskittyvät omien työtehtäviensä tekemiseen kokeneen työnohjaajan ja joogaopettajan online-ohjauksessa. Päivän aikana osallistuja saa tärkeimmät työnsä tehokkaasti tehtyä ja oppii samalla tasapainottamaan omaa hermostoaan.

Selkeän rytmityksen, taukojen ja yksinkertaisten kehollisten harjoitusten ansiosta aivot saavat tarpeellista lepoa ja palautumista. Etätyöretriitissä pystyy paremmin löytämään hyvän työvireen, hyödyntämään luovuutta ja saamaan tuloksia aikaiseksi.

Etätyöretriitissä oppii käyttämään erilaisia helppoja työkaluja, joita voi myös retriitin jälkeen hyödyntää itsensä johtamisessa ja palautumisen tukena. Etätyöretriitti on siten hyvinvointivalmennuksen ja tuotteliaan työpäivän yhdistelmä.

Etätyöretriitin hintaan sisältyy myös käyttöoikeus videoituihin taukoharjoituksiin 3 kk ajan retriitin jälkeen.

Pyydä tarjous etätyöretriitistä tiimillesi tai työyhteisöllesi:

miia@miiatoikka.fi, puh. 041 529 619

“Etätyöretriitissä sai itse kokea sen, miltä erilainen tapa tehdä töitä tuntuu. Se ei mene perille, jos vain lukee jostakin tai joku kertoo, että näin kannattaa toimia. Päivän aikana ja sen jälkeen tuli paljon oivalluksia omasta työstä, tavoitteista ja jaksamisen huoltamisesta.”

“Sain retriitillä paljon enemmän aikaiseksi kuin ennalta arvioin, vaikka työpäivä oli lyhyempi kuin itselläni yleensä ja työskentelyjaksotkin vain 25 minuuttia kerrallaan.”

“Lempeästi ja taitavasti kannateltu etätyöretriittipäivä tuntui omalle ylikuormittuneelle mielelle ja keholle melkeinpä lepopäivältä. Samalla työt kuitenkin etenivät jopa paremmin kuin yleensä. Päivän päätteeksi oli hämmentävää huomata, ettei olo ollut sumuinen ja uupunut, kuten työpäivän jälkeen usein on.”

Mitä etätyöretriitissä tapahtuu?

 • Itsenäinen työskentely: Päivään sisältyy yhteensä 4 tuntia itsenäistä työskentelyaikaa. Se on ajanjakso, jonka ihminen yleensä pystyy päivässä tehokkaasti tekemään luovaa ajatustyötä. Tämän ajan kukin käyttää vapaasti omien tehtäviensä tekemiseen.
 • Selkeä rytmi ja tauotus: Työskentelyn rytmityksessä käytetään pomodoro-tekniikkaa, jossa työskennellään 25 minuutin jaksoissa ja pidetään välissä lyhyitä taukoja. Osallistuja voi halutessaaan myös yhdistää 2 x 25 min työskentelyjaksot. Lisäksi päivän aikana on pidempi lounastauko.
 • Keholliset harjoitukset: Päivän alussa, lopussa ja taukojen tehdään lyhyitä kehollisia harjoituksia, jotka auttavat rauhoittamaan hermostoasi, vapauttamaan luovuutta ja suuntaamaan energiaasi. Harjoituksiin sisältyy mm. kehon tuntemusten aistimista, hengittelyä ja yksinkertaisia liikkeitä, jotka soveltuvat kaikille. Etätyöretriitin hintaan sisältyy myös käyttöoikeus videoituihin taukoharjoituksiin 3 kk ajan retriitin jälkeen.
 • Oma rauha: Toiveena on, että kukin jakaa lyhyen kirjallisen esittelyn itsestään muille retriittiläisille ja pitää kameran auki yhteisessä päivän aloituksessa ja lopetuksessa, Muun ajan voi pitää kameran ja mikrofonin suljettuna ja keskittyä rauhassa omiin hommiinsa.
 • Joustavuus: Tarvittaessa retriittipäivään voi sisällyttää myös palavereja tai työskentelyä yhdessä kollegan kanssa. Päivän aikataulu on joustava ja mahdollistaa osallistumisen itselle sopivalla tavalla.

Tutustu etätyöretriitin aikatauluun tästä. Aikataulu on muokattavissa erilaisiin tilanteisiin.

Mihin tarkoitukseen etätyöretriitti sopii?

 • Kaikille etätyötä tekeville, jotka voivat varata päivän itsenäiseen työskentelyyn: esimiehille, asiantuntijoille, tutkijoille, yrittäjille, assistenteille, opiskelijoille jne.
 • Tiimin tai työyhteisön yhteiseksi etätyöpäiväksi, jossa yhdistyvät yhteisöllisyys, työnteko ja hyvinvoinnista huolehtiminen.
 • Kaikille, jotka haluavat oppia parempia työtapoja ja saada työkaluja palautumiseen.
 • Väsymyksen ja uupumuksen kanssa kamppaileville antamaan tukea työpäivien tauottamiseen, hyvän työvireen ylläpitämiseen ja hommien aikaansaamiseen.

“En osaa toivoa mitään parempaa, minusta konsepti on suorastaan nerokas! Siis se että kukin saa samaan aikaan omia töitään hyvin tehtyä. Ettei tarvitse erottaa 100%:sti työtä ja lepoa eri päiviin vaan ne voivat elää toistensa lomassa.”

“Suosittelen etäretriittiä kaikille kaltaisilleni, jotka tarvitsevat kannustusta ja tukea itsensä johtamiseen. Lempeän retriitin ja ohjauksen avulla tauot oikeasti onnistuvat ja kehon saa oikeasti rauhoittumaan tekemisen välillä.”

“Etätyöretriittiin osallistuminen yhdessä muiden kanssa antoi energiaa, korvasi työkaverien puutetta.”

Mitä hyötyä etätyöretriitistä on?

 • Löytää levollisen työvireen ja pystyy paremmin hyödyntämään luovuuttaan
 • Työpäivän aikana saa enemmän aikaiseksi
 • Oppii rajaamaan omaa työtään ja asettamaan sopivan kokoisia tavoitteita
 • Oppii käyttämään yksinkertaisia työkaluja hermoston rauhoittamiseksi
 • Oppii tunteiden ja oman energian johtamista
 • Palautuu työpäivästä paremmin ja saa enemmän virtaa muuhun elämään

Pyydä tarjous etätyöretriitistä tiimillesi tai työyhteisöllesi:

miia@miiatoikka.fi, puh. 041 529 619

“Opin monta uutta hyvää työkalua, joita aion käyttää jatkossa työpäivien tauottamiseen ja palautumisen tukena.”

“Työvire pysyi tasaisena koko päivän. En joutunut hype-tilaan eikä tullut iltapäivän kuolemaa.”

“Opin levosta käsin työskentelemisen asennetta ja armollisuutta itseä kohtaan. Teen, minkä pystyn – se riittää.”

“Sain päivän aikana tehtyä paremmin omaa tekstiä eli selvästi levollisuus edisti luovuutta.”

“Pääsin tavoitteeseeni ja löysin irtipäästämisen rauhan.”